Marka Patent ve Faydalı Model Davaları

Patent belgesi aynı zamanda patent sahibinin birtakım haklara sahip olduğunu da gösterir. Buna göre patent hakkı sahibi patent konusu buluşunu kullanma, üretme, satma, ithal etme haklarına sahiptir. Patent hakkı ile ilgili açılan davalara genel olarak patent davaları denir.

 

Patent nedir ve örnekleri?
Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır. Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır.

 

 

Büromuz; danışmanlık hizmetleri de vererek alternatif ve barışçıl hukuki çözümleri de benimseyen bir vizyona sahiptir.