İlaç Hukuku

Hukuk büromuz, alanında uzman kadrosu ile müvekkillerine sağlık ve ilaç hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Bu hizmetlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz;


. İlaç ham maddelerine ilişkin alım – satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim – geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması,
. Distribütörlük ve Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
. Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk ve hasta ve hekim haklarına ilişkin hukuki hizmetlerin verilmesi,
. Malpraktis tazminat davalarının takibi,
. Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
. İlaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi,
. İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

 

 

Büromuz; danışmanlık hizmetleri de vererek alternatif ve barışçıl hukuki çözümleri de benimseyen bir vizyona sahiptir.