Bilimsel Görüş

Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet konusu tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, davaların açılması öncesi hazırlık ve devamı süreçlerinde incelemelerin yapılması, belgeler ve işleyiş sürecinin incelenmesi, eksik veya hatalı uygulamaların düzeltilmesi, mevcut olmayan belgelerin hazırlanması ve tüm süreçlerin baştan sona kontrol edilmesi; bilimsel araştırma ve incelemelerin yapılarak rapor biçimde sunulmasını içermektedir.

 

 

. Sözlü ve yazılı olarak soruları cevaplamak ve işlerinize hukuki danışmanlık yapmak,
. Yapacağınız sözleşmeleri incelemek yazılı ve/veya sözlü görüş sunmak,
. İhtiyaç duyulan alana ilişkin kaynak taraması yapmak,
. Bilgi ve birikim gerektiren talep edilen konuda gerekli bilimsel araştırma yapılması ve bunun rapor edilmesi