İş Hukuku

İşçinin çalışma koşullarını, hak ettiği ücretleri, işçi sendikalarını, bu hususta kurulmuş olan vakıf ve dernekleri ve işçi ile işveren arasındaki hukuk kurallarının tamamını kapsamakta olan bir hukuk dalıdır. Karma bir hukuk dalı olan iş hukuku, işçi ile işveren arasında akdedilen iş sözleşmesi ile özel hukuk kapsamına girmekteyse de emredici hükümlerin bulunması sebebiyle kamu hukuku çerçevesinde de değerlendirilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenleme altına alınmış olup yaşanan uyuşmazlıklar ise iş mahkemelerinde görülmektedir.

 

 

Büromuz; danışmanlık hizmetleri de vererek alternatif ve barışçıl hukuki çözümleri de benimseyen bir vizyona sahiptir.