Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlıklarda, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme devam ederken başvurulabilecek dostane bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirdiği bir arabuluculuk merkezidir. Arabuluculuk, tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olan kolaylaştırıcı arabuluculuk (facilitative mediation) şeklinde olabileceği gibi, bazı durumlarda arabulucunun uygun bir çözüme dair önerilerde bulunabileceği değerlendirici arabuluculuk (evaluative mediation) şeklinde de gerçekleşebilir.

 

 

Taraflar, eğitimli bir arabulucu eşliğinde kendilerini özgürce ifade etme imkânı bulduklarından iletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmalar da ortadan kalkar.  Bu şekilde birbirlerini daha iyi anlayan taraflar, gelecekteki ilişkilerini daha doğru şekillendirme imkânı bulurlar. İsteklerin ve ilgilerin netleştiği arabuluculuk sürecinde, karşılıklı çözüm önerilerinin müzakeresi ile mahkemede ulaşılması hayal bile edilemeyecek kadar etkili ve tarafları mutlu eden anlaşmalara ulaşmak mümkün olmaktadır. Arabuluculuğun bu özelliği, tarafların arabuluculuk sonucunda varılan anlaşmalara kanun zoruyla değil gönüllü olarak uymalarını sağlamaktadır. Arabuluculuk, gücünü gelecek odaklı olmasından ve sürecinin sonunda tarafların çoğunlukla ilişkilerini devam ettirmesinden, mutluluk ve barış sağlamasından alır. Arabuluculuğun en önemli avantajı taraflara, geçmişteki sorunlardan sıyrılarak geleceği, bir daha aynı sorunların yaşanmasını önleyecek şekilde planlama imkânı vermesidir. Ayrıca arabuluculuğun en önemli özelliği; ihtiyari, bağlayıcı olmayan, gizli ve tarafların çıkarlarını gözeten bir prosedür olmasıdır.

 

Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk eğitimlerimiz sürmektedir. Arabuluculuk ve Uzmanlık eğitimleri vermekteyiz.