İdari Davalar

İdari dava; kamu idaresi tarafından tesis edilen işlere karşı dava açılması demektir. Bu şekilde açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez. İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay'da açılır.

 

İdari davalar; yetki, şekil, konu, sebep ve amaç unsurları üzerinden denetlenir.

İdari Davalar Nelerdir?

İdari davalar 3 çeşittir;
İptal davası
Tam yargı davası
Sözleşmeden kaynaklı idari davalardır.

 

 

Büromuz; danışmanlık hizmetleri de vererek alternatif ve barışçıl hukuki çözümleri de benimseyen bir vizyona sahiptir.