Medeni Hukuk

Medeni hukuk, bir topluluk içerisinde birlikte yaşayan kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Topluluk içerisindeki kişilerin sosyal hayatı oluşturan temel ilişkileri düzenlenmektedir. Toplum içerisinde kişiler bakımından hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkes açısından uygulama alanı bulmaktadır. Kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri ile birlikte kişilerin birbirlerine karşı hak ve borçları belirli kurallar temeline dayandırılmıştır. Söz konusu sosyal hayat kapsamındaki en önemli ilişkilerden birisi olan ticari ilişkiler, ayrıntılı ve ticari hayatın kendi dinamiklerine uygun olarak özel hukuk içerisinde ayrıca kurallara bağlanmış bulunmaktadır.

 


MEDENİ HUKUK

MİRAS DAVALARI

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

GAYRİMENKUL DAVALARI
AİLE HUKUKU DAVALARI
BOŞANMA
VELAYET- VESAYET
MAL İHTİLAFLARI
 

 

 

Büromuz; danışmanlık hizmetleri de vererek alternatif ve barışçıl hukuki çözümleri de benimseyen bir vizyona sahiptir.